כל התוכן בפורטל "הורים בקשר" לרבות חומר רפואי, מקצוע או תוכן אישי, מוגש כמידע לציבור ואין בו משום אבחון רפואי, המלצה למתן טיפול, הנחייה מקצועית רפואית, שיקומית, פסיכולוגית או אחרת. מובהר בזאת כי השימוש בתוכן הפורטל ושירותיו, לרבות פורומים, לוח מודעות וקישורים חיצוניים הינו באחריות המשתמש\ת בלבד. ארגון קשר מנהליו, עובדיו, מתנדביו וכל האנשים קשורים עמו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שעלול להגרם למשתמש\ת או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש\ת באתר, בתוכן ובמידע שבו ובשירותיו.

  • Sponsores By:
  • בינת מערכות תוכנה
  • אינטרנט בינת
  • GoLinks
  • Davit
  • קרן
  • קרן