הזכות לבחירת בית ספר והנגשתו

מאת ע. אמא מיוחדת

 

ביום 21/9/2011 ניתן פסק דין בת"א 25413/3/10 שקבע כי יש לילד זכות שינגישו עבורו את בית הספר שהוא או הוריו בוחרים שילמד בו, אפילו אם יש בעיר בית ספר אחר שכבר מונגש.


בפסק הדין קבעה השופטת אטיאס, דברים אשר לנו כהורים נשמעים מובנים מאליהם, אך ככל הנראה, ללא פסיקה מפורשת לא היו מובנים כלל לעיריות ולרשויות המקומיות האחראיות על ההנגשה. נקבע כי חובתה של העיריה להנגיש את בית הספר שבו הקטינה מעוניינת ללמוד, וכי זכותו של קטין נכה

והוריו לבחור את בית הספר.

 

 

כל הורה שהעניין רלוונטי לגביו, חשוב שיידע כי החוק קובע: "מוסד חינוך וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד במוסד החינוך, בעבור ילד הרשום במוסד החינוך והעתיד ללמוד בו, מיד לאחר המועד בו נודע לראשונה למוסד החינוך על רישומו של התלמיד במקום".


השופטת מקדישה חלק לא מבוטל מפסק הדין כדי להסביר כי קיומו של מוסד חילופי נגיש לא פותר את העיריה מהנגשת המוסד בו בחרו התלמידה והוריה. לגבי טענת העיריה כי בית הספר המונגש טוב לא פחות וכי היה על ההורים לרשום את בתם אליו, כותבת השופטת: "טענה זו חותרת תחת עיקרון השוויון של אנשים עם מוגבלויות. שוויון זה איננו שוויון טכני אלא מהותי. שוויון זה כולל גם את זכות הבחירה וגם את האוטונומיה של התלמיד הנכה ושל הוריו לממש את רצונותיהם ולבחור בית ספר המתאים להם, תוך הטלת חובה על הרשות לדאוג לנגישות מוסד החינוך בו בחרו, וזאת גם אם קיים מוסד חינוך אלטרנטיבי נגיש".


חשוב לציין כי בגין ההליך, בנוסף לעצם ההנגשה שנעשתה (תוך כדי המשפט, וחלקה אף לכבוד הגעתה של השופטת לביקור בבית הספר) גם נפסקו לקטינה פיצויים כספיים על האיחור בהנגשה.


עוד חשוב לציין כי כל תביעה כזו איננה רק מאבק פרטי, והיא מקדמת את החברה כולה לכיוון חברה צודקת ושוויונית יותר. אף השופטת מציינת: "לא אוכל שלא לציין לשבח את נחישותם של הקטינה והוריה לשלבה, כשווה בין שווים, בבית הספר, למרות מגבלותיה. מאבקם העיקש להנגיש את בית הספר, נגע לליבי ומהווה מקור גאווה לאוכלוסיית הנכים בכלל ולקטינה ולהוריה בפרט".


בתקוה שבפרסום זה אקדם ולו במעט הנגשת בתי ספר נוספים ברחבי הארץ.

 


 

  • Sponsores By:
  • בינת מערכות תוכנה
  • אינטרנט בינת
  • GoLinks
  • Davit
  • קרן
  • קרן