הקוד האתי של ארגון קשר
 
הערכים שלנו
כבוד האדם, שוויון זכויות, הוגנות ויושרה, אמינות, מסירות, מחויבות, מקצועיות, מצויינות וחדשנות, יזמות לקידום יעדי הארגון
 
מטרות על
  •  - שיפור איכות החיים של המשפחות המיוחדות בישראל
 - חיזוק המודעות והמעמד של המשפחות בקרב עצמן, הממסד והקהילה
 - חיזוק פנים ארגוני
 
רוח הארגון – מקורות השראה ועקרונות מנחים:
ארגון קשר הבית של המשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים במגוון לקויות ומוגבלויות. אנו חלק מקהילה רחבה וגדולה, בה חברים אנשים עם מוגבלויות, בני משפחותיהם, ארגונים, רשויות ומשרדי ממשלה. חשוב לנו להביא לתוך קבוצה זו את הייחודיות שלנו, ממקום הרואה את הערך המוסף של כל אחד מהגורמים ופועל תוך שיתוף פעולה, איגום משאבים, נדיבות, ראיה קהילתית רחבה. אנו שואפים להלהיב בחזוננו את השותפים כולם ולמצוא דרכים לפעול יחדיו על מנת להעצים את העשייה החשובה של כל הגורמים. אנו מעודדים את העובדים לפעול תוך הגברת שיתוף הפעולה, שיתוף בידע, וסיוע לכל הגורמים הללו.
 
תפיסת עולמנו כארגון לשינוי חברתי היא להניע את הממסד, לשנות עמדות ויחד עימו לפעול להובלת השינוי. קשר שואף להיות הארגון המוביל בישראל בתחום המשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. אנו עובדים באופן מקצועי, על פי מיטב הידע, תוך מיצוי הכישורים שלנו, למידה מהניסיון וחתירה לשיפור מתמשך. אנו ארגון של אנשים העובדים עם אנשים למען אנשים בראש ובראשונה אנו מכבדים את האדם האחר ומגלים אנושיות,סובלנות ופתיחות כלפי כל העובדים עמנו.
 
אנו ארגון המקדם קבוצה חשובה וגדולה של משפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים, לאיכות חיים טובה יותר, למעורבות, שותפות והשפעה בחיים של ילדיהם, ופועלים ממקום של משפחתיות ויצירת תחושת שייכות, חיבורים וקשרים בינינו לבין המשפחות, בין המשפחות לבין עצמן, ובינן לבין ארגונים שונים, אנשים עם מוגבלויות, הקהילה, המערכת הציבורית  וקובעי המדיניות.
 
לצד המשפחתיות, אנו מחוייבים למובילות, למידה מתמדת חדשנות ומקצועיות בתחום המשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, תוך שותפות מלאה עם הורים, אנשים עם מוגבלויות, ארגונים וממסד. ארגון קשר פועל בזירה החברתית הן כארגון לשינוי חברתי והן כנותן שירותים, ומזמין את ההורים והמשפחות להיות שותפים בעיצוב סדר היום, ליזום ולפעול מתוכו ואיתו.
 
תפיסת העולם שמנחה את פעילות הארגון היא האמונה בכוחם ובמרכזיותם של ההורים וזו מתורגמת לעשייה מעצימה. הארגון פועל תוך שילוב בין מקצועיות למומחיות הורית.
 
יזמות תוך הקשבה לצרכים/חלומות העולים מן השטח:
לארגון קשר אופי של start-up. יזמות היא דרך חיים בה מאמינים, כמקור ליצירתיות, לחיפוש אחר חדשנות ומענים טובים ואפקטיביים. אנו מזמינים אלינו יוזמות רבות, המגיעות הן מצד העובדים, המתנדבים, המשפחות איתם אנו בקשר, הוועד המנהל והשותפים שלנו.
 
אנו מגלים יוזמה מתמדת ארגונית ואישית ופתוחים לשינויים ולחידושים אנו מציבים לעצמנו מטרות מאתגרות ,אישיות, צוותיות וארגוניות.
 
גיוון בתעסוקה
צוות קשר על עובדיו ומתנדביו הוא צוות מקצועי רב תחומי ורב מומחיות, מתוך תפיסת עולם, המאמינה שהשונות הזו מעשירה מאוד את הארגון שלנו.
 
לכל מקצוע הסוציאליזציה שלו, והיכולת לחבר בין כל העולמות הללו יוצרת ארגון מגוון, מעמיק, המוכן להתמודד עם שונות ולהפיק ממנה. בין עובדינו ומתנדבינו אנשים עם מוגבלות, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים,ויצוג למגזרים השונים בחברה הישראלית.
 
על פי רוח הארגון , ערכים ועקרונות אלה אנו מחויבים:
- לפעול לשינוי נורמות ותפיסות בחברה, בנושאים הקשורים למטרות הארגון
 
- בכל פעילות לגלות שקיפות והוגנות תוך נשיאה באחריות
 
- לעבוד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים בתוך הארגון ומוחצה לו, הפועלים לקדם את מטרות הארגון
 
- להימנע  מכל התנהגות שיש בההטרדה, ניצול או עלבון, מפורשים או מרומזים. לגלות אדיבות ואמפטיה,   ונוהגים בהם בכבוד ובהגינות בכל עת.
 
- לקיים  תקשורת פתוחה וכנה בין העובדים והמתנדבים לנהוג כלפי עובדינו באכפתיות וברגישות,  להעניק יחס אישי לכל עובד ומתנדב ולהיותנגישים לפניות בשאלות מקצועיות ובבעיות אישיות כאחד
 
-לתמוך בעובדים המצויים במצוקה אישית או משפחתית.
 
לשמור  שלא יהיה ניגוד עניינים בין העובדים לארגון
 
-לפעול על פי עקרונות דמוקרטיים, שוויוניים ובלתי מפלים : שוויונות בין הורים לאנשי מקצוע, בין אזרחים
  פעילים לבעלי תפקיד. שוויונות בין עובדי הארגון. שוויונות בין מגזרים וקבוצות מיעוט בתוך החברה הישראלית. אנו שואפים לחברה שוויונות כלפי אנשים עם מוגבלויות.
 
-לבסס את פעילות הארגון על מקצועיות, מידע, תובנות, רגישות חברתית
 
-לפעול ממקום של צניעות והבניית שותפויות של מומחיות ורצון טוב
 
-לשמור על סודיות ופרטיות הפונים
 
-לא לקבל מימון העלול להביא לויתור על העקרונות והערכים של הארגון , או להגביל את יכולתו לפעול 
  באופן חופשי וגלוי
 
-לשאוף לפעול בכל המגזרים של החברה הישראלית
 
-לנקוט עמדה ולהשמיע קול בתחומים הנוגעים ליעדי הארגון ומטרותיו
 
-לפעול מתוך שיקולים מקצועיים וחברתיים, מתוך הכבוד הראוי לאדם ולמשפחה לערכיה, לזכויותיה, להגדרתה העצמית ולאוטונומיה שלה
 
-לטפח ולקדם את  תחום המנהיגות בתוך הארגון ומחוצה לו.
 
ללימוד מתמיד ועדכני ,לרכישת ידע רחב ושיפור יכולותינו המקצועיות, תוך פיתוח העמדת כלים 
   ומשאבים מתקדמים.
 
-ליצירת סביבתעבודהמאתגרתודינמית. הכוללת הפעלת מנגנוני איסוף נתונים, מדידה, הערכה והפקת  
  לקחים.
 
יישום הקוד האתי בחיי היומיום
הקוד האתי, יחד עם  נהלי הארגון, מנחים אותנו לדרכי התנהגות המותאמים לרוח ותפיסות הארגון שלנו ולהתנהגות אתית נאותה כלפי הסובבים אותנו.  עם זאת, בסביבה המורכבת בה אנו פועלים מתעוררות לא אחת  דילמות אתיות
 
כאשר יש דילמה כזו ומתעורר אצלנו הספק, מומלץ לבדוק עם עצמנו האם פעולתנו עולה בקנה אחד עם ערכי הארגון. היה ומתעורר ספק מומלץ להתייעץ בנושא עם עמיתים וממונים. הנהלת הארגון תפעל להנחלת הקוד האתי ומימוש הערכים שלנו ותעודד שיח והתמודדות כנה עם דילמות אתיות.
 
 
  • Sponsores By:
  • בינת מערכות תוכנה
  • אינטרנט בינת
  • GoLinks
  • Davit
  • קרן
  • קרן